Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Jak odpady wpływają na środowisko?

Promoted

Ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe rośnie z roku na rok. Trafiają one do spalarni, sortowni i zakładów recyklingowych a także na wysypiska. Czy to oznacza, że nie stanowią one żadnego zagrożenia dla środowiska? Niestety, niekoniecznie. Niewłaściwie zabezpieczone składowiska są dla przyrody równie niebezpieczne jak dzikie wysypiska i odpady trafiające prosto do rzek. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Na skutek podmywania odpadów wodami opadowymi oraz zachodzenia procesów gnilnych powstają tzw. odcieki. Oddziałują one na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebę. Zanieczyszczają je między innymi: metalami ciężkimi, kwasami organicznymi czy węglowodorami. Ze względu na wysoką szkodliwość odcieków coraz częściej przy wysypiskach buduje się systemy ujmowania odcieków, które zabezpieczają okoliczne tereny przed rozprzestrzenianiem się szkodliwym substancji. 

Wpływ na glebę

Jest to najgorsze do usunięcia zanieczyszczenie. Metale ciężkie, związki siarki i fluoru, pyły, bakterie i grzyby są wszechobecne w promieniu co najmniej  50 metrów nie tylko od samego wysypiska ale też wszelkich dróg, którymi odpady są przewożone. Skażenie gleby jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że często jest nieodwracalne, poprzez ziemię zanieczyszczenia trafiają do roślin, a w przypadku licznych samozapłonów gazów również do powietrza. 

Skażenie roślinności

Poprzez glebę, a następnie korzenie toksyczne związki chemiczne trafią do różnych części roślin. Na zanieczyszczenia szczególnie narażone są uprawy sałaty, buraka, kapusty. Te warzywa wyjątkowo szybko absorbują zanieczyszczenia z otoczenia. Warto również wspomnieć, że w otoczeniu wysypisk cały cykl wegetacyjny roślin przebiega niezwykle wolno, a czasami wręcz zanika.

Zatrute powietrze

Śmieci składowane na wysypisku emitują trujące gazy oraz pyły. Coraz częściej wspomina się również o nieprzyjemnych odorach. O ile ich szkodliwość nie jest tak duża jak gazów, potrafi niezwykle uprzykrzyć życie mieszkańcom okolicznych terenów. Przemiany chemiczne oraz biochemiczne zachodzące w odpadach powodują powstanie szkodliwych biogazów. Bez trudu przedostają się do powietrza. Stwarzają ogromne ryzyko pożaru, szczególnie kiedy wydzielający się metan osiągnie wysokie stężenie. 

Ponieważ to właśnie wysypiska przynoszą najwięcej szkód otaczającemu środowisku, regulację ilości odpadów należy wprowadzić już na poziomie gospodarstwa domowego. Starajmy się wielokrotnie wykorzystywać plastikowe bądź szklane pojemniki. Zwracajmy większą uwagę na segregację, nie wyrzucajmy jedzenia. Proste codzienne nawyki sprawią, że ochronimy środowisko, które jest niszczone przez tony śmieci wyrzucane przez każdego z nas.

Przeczytaj także

20 maja wystartuje konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi. Placówki, które brały udział w akcji, wciąż mogą nadsyłać najlepsze prace swoich uczniów.
Od 11 do 30 kwietnia przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą pisali listy dla Ziemi. W tegorocznej akcji bierze udział ponad 90 gmin i blisko 85 000 uczniów.
Jeszcze tylko przez tydzień można się zgłaszać do akcji Listy dla Ziemi. By dołączyć do naszej Ekologicznej Drużyny Narodowej wystarczy wypełnić krótki formularz.
Do czwartej edycji Listów dla Ziemi dołączyło już ponad 80 tysięcy osób. Gminy, która chciałyby wziąć udział w akcji, cały czas mogą wysyłać nam swoje zgłoszenia.