Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Regulamin 2019

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej. NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058

3.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjaarka/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego listu napisanego podczas ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Placówka oświatowa przesyła jeden list wybrany w wewnętrznych eliminacjach. Praca w formie skanu pierwszej strony listu musi być uzupełniona o następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwa szkoły i dokładny adres placówki,

- skan listu (jpg,pdf) nie może być większy niż 1MB

Placówka oświatowa wysyła email do 11 maja 2019 na adres: listydlaziemi@fundacjaarka.pl

6. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym, przedszkola i szkoły podstawowe i gimnazja, które brały udział w akcji, wybierały najpiękniejsze listy napisane w ich placówkach i przesyłały ich skany do organizatora.  W drugim, spośród wszystkich nadesłanych listów jury wybiera finałowych 50 prac. W etapie finałowym na fanpage'u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list.

7. Na list można głosować, zostawiając przy nim lajka (przez lajka rozumiemy każdą pozytywna reakcję pozostawioną przy zdjęciu).

8.  W konkursie przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia: 10 nagród dla 10 pierwszych listów, 40 wyróżnień.

9. Głosowanie na Facebooku odbędzie się od 21 maja do 4 czerwca 2019 r.

       Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca 2019 r

10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora konkursu do końca roku szkolnego.

11. Nadesłanie listu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką listu.

12. Uczestnicy zgadzają się do przekazania wszelkich praw majątkowych związanych  z wykorzystaniem przez Organizatora zwycięskich listów.

13.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.

14. W przypadku podejrzenia o nieuczciwe pozyskiwanie głosów Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w trybie natychmiastowym. Decyzja ta jest niepodważalna i ostateczna.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

16.  Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18.  Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook.